Data Dosen

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nama Lengkap Kelamin Program Studi Jabatan Fungsional
1 supantara 03/07/2024 05:21 AM supantara 03/07/2024 05:21 AM A. A. SANTI DEWI S.Keb,Bd.,M.Keb P Pendidikan Profesi Bidan Tenaga Pengajar
2 supantara 03/07/2024 05:21 AM supantara 03/07/2024 05:21 AM Anak Agung Ayu Dian Andriyani P Kebidanan Tenaga Pengajar
3 supantara 03/07/2024 05:21 AM supantara 03/07/2024 05:21 AM ANAK AGUNG SAGUNG RATU PUTRI SARASWATI S.KM., M.K.M P Promosi Kesehatan Tenaga Pengajar
4 supantara 03/07/2024 05:21 AM supantara 03/07/2024 05:21 AM DEVA EDDY ROMANSYAH L Manajemen Informasi Kesehatan Tenaga Pengajar
5 supantara 03/07/2024 05:21 AM supantara 03/07/2024 05:21 AM Fitria P Kebidanan Asisten Ahli
6 supantara 03/07/2024 05:21 AM supantara 03/07/2024 05:21 AM Dr, Bdn. GA. Martha Winingsih S.ST, MM, M.Kes P Kebidanan Lektor
7 supantara 03/07/2024 05:21 AM supantara 03/07/2024 05:21 AM GEDE WIRABUANA PUTRA S.KM, M.K.M L Manajemen Informasi Kesehatan Asisten Ahli
8 supantara 03/07/2024 05:21 AM supantara 03/07/2024 05:21 AM I DESAK KETUT DEWI SATIAWATI KURNIANINGSIH P Promosi Kesehatan Tenaga Pengajar
9 supantara 03/07/2024 05:21 AM supantara 03/07/2024 05:21 AM I Dewa Ayu Devi Maharani Santika P Kebidanan Tenaga Pengajar
10 supantara 03/07/2024 05:21 AM supantara 03/07/2024 05:21 AM I GUSTI AGUNG AYU BERLIAN AUDYA PARIMAYUNA P Promosi Kesehatan Tenaga Pengajar
Scroll to Top